SEDEKAD HAFIZ MU’IZZAH

10 tahun hanyalah relatif masa. Sedangkan ada banyak lagi lorong kehidupan yang bakal dilalui dan diterokai, insya-Allah.

Terima kasih kerana sering menguatkan semangat, Eja.