MEMULAKAN SEMULA

APABILA kita berada dalam keadaan yang terlalu selesa, kita akan berasa sangat susah untuk memulakan semula sesuatu perkara.